Máy của chúng tôi được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp chế biến thịt, thực phẩm lúa mì và công nghiệp chế biến thực phẩm đông lạnh nhanh.

Máy móc phụ kiện